Rekrutteringspris til orienteringsgruppa

Postet av Stokke IL den 27. Nov 2018

Årets rekrutteringspris fra Norges Orienteringsforbund til orienteringsgruppa i Stokke.
Ragnar Niemi Berg æresmedlem i Stokke IL

Postet av Stokke IL den 28. Mar 2018

Vi gratulerer Ragnar Niemi Berg som på årsmøtet til Stokke IL 20. mars 2018 ble utnevnt som æresmedlem i idrettslaget. Ragnar har gjennom flere tiår lagt ned en stor innsats i Stokke IL og spesielt i Orienteringsgruppa. 

Ragnar har vært sekretær og senere kasserer (inntil i fjor) i o-gruppa i mange år. Han stiller alltid opp på alle o-løp o-gruppa arrangerer. For hvem skulle ellers sørget for tidtaking og resultatlister? I tillegg kan nevnes verv i Vestfold o-krets og arrangør av flere treningsløp hvert eneste år.

Og selvfølgelig har han helt siden midten av 80-tallet vært aktiv o-løper. Ragnar løper rundt med Stokkes klubbfarger over hele Norge og i utlandet. Foruten Vestfold har han i det siste vært å se løpende i Bergen, på Sardinia, i Portugal og i Venezia. Ragnar trives med å ha blitt sterkt angrepet av o-basillen!

Orienteringsgruppa setter stor pris på Ragnar og er takknemlig for alt han gjør. Han er en svært likandes kar! 

Vi gratulerer med en fortjent utmerkelse.
Utmerkelser under årsmøtet

Postet av Stokke IL den 28. Mar 2018

Årsmøtet i Stokke IL er gjennomført og rammene for året er lagt. En viktig del av årsmøtet er å gi heder til de som har utmerket seg og som har lagt ned en stor innsats. På årsmøtet ble følgende hedret:

  • Æresmedlem: Ragnar Niemi Berg 
  • Gullmerke: Joran Sørli og Edvard Gundersen 
  • Sølvmerke: Hans Petter Korsane og Aili Samuelsen 
  • Innsatspokal: Aksel Bogstad og "Dugnadsgjengen" i Storås

Vi gratulerer og takker for innsatsen som er nedlagt. (Hans Petter og Aksel var dessverre ikke tilstede)
Årsmøte

Postet av Stokke IL den 20. Feb 2018

Innkalling til årsmøte i Stokke IL 2018.pdf

Innkalling til årsmøte i Stokke IL  

Styret kaller herved inn til årsmøte i Hovedlaget.

(Årsmøte er annonsert på Stokke ILs hjemmesider)

Årsmøte avholdes den 20. mars kl 18:00 i kantina i stokkehallen.

Saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må sendes styret senest 6. mars 2018 til: leder@stokkeil.no

Saksliste.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 - èn uke før årsmøte på Stokke ILs hjemmesider.

Stemme- og møterett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst èn måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov om idrettslag.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret!


Vedlegg til Årsmøte:

Saksliste Årsmøte 2017

Resultatregnskap 2017 Hovedlaget

Resultatregnskap 2017 Fotball

Resultatregnskap 2017 Håndball

Resultatregnskap 2017 Orientering

Resultatregnskap 2017 Ski

Resultatregnskap 2017 Turn

Regnskap 2017 Stokke IL

Revisjonsberetning Hovedlaget

Balanse 2017 Fotball

Budsjett 2018 Hovedlaget

Lov for Stokke IL

Lov for Stokke IL 2018

Sak 9.2, 9.3 og 10

Årsberetning 2017 Hovedlaget

Årsberetning 2017 Ski

Årsberetning 2017 Orientering

Årsberetning 2017 Turn

Årsberetning 2017 Fotball

Årsberetning 2017 HåndballÅrsmøter i Stokke IL

Postet av Stokke IL den 25. Jan 2018

Årsmøter i Stokke IL

Orientering:   Fredag 9 februar     Kl. 18:30   Sted: Møllerstua i Melsomvik

Turn:             Tirsdag 13 februar   Kl. 18:00   Sted: Kantina i Stokkehallen

Håndball:      Onsdag 14 februar   Kl. 18:00   Sted: Kantina i Stokkehallen

Fotball:          Tirsdag 27 februar   Kl. 18:00   Sted: Kantina i Stokkehallen

Ski:                Torsdag 1 mars       Kl. 19:00   Sted: Arenahuset i Storås

Hovedlaget:   Tirsdag 20 mars      Kl. 18:00   Sted: Kantina i Stokkehallen