Ønsker du kontakt med oss se nedenfor.

Postadressen vår er:
Stokke IL Turngruppa
Pb. 48
3161 STOKKE

E-post: turn@stokkeil.no


Facebook til gruppene:

Stokke IL Turn - Foreldre og barn -https://www.facebook.com/groups/1148233878643313/

Stokke IL Turn - Turnskolen 1 - https://www.facebook.com/groups/270861336751833/

Stokke IL Turn - Turnskolen 2 - https://www.facebook.com/groups/1929929133942823/

Stokke IL Turn - Turnskolen 3 - https://www.facebook.com/groups/2546266242101660

Stokke IL Turn - Apparatparti 7 år -https://www.facebook.com/groups/1364137590370363/

Stokke IL Turn - Apparatparti 8 - 9 år - https://www.facebook.com/groups/490631727966736/

Stokke IL Turn - Parkour fra 9 år - https://www.facebook.com/groups/767281764314727

Stokke IL Turn - Apparatparti 10-12 år -https://www.facebook.com/groups/1633186106701386/

Stokke IL Turn - Troppen og åpent ungdomsparti - https://www.facebook.com/groups/198766413861177/


Stokke IL Turn - GymX Herre - https://www.facebook.com/groups/457320871067530/

Stokke IL Turn - GymX Dame - https://www.facebook.com/groups/1510023855694240/


Stokke IL Turn - Instruktører - https://www.facebook.com/groups/435186853299550/